Редакция саясаты

masa.media — түсіндіретін журналистика жобасы.

 

Біздің материалдар: 

 • артық немесе маңызы аз ақпарат бермейді;
 • түсініксіз əрі шиеленіскен жағдайларды түсіндіреді;
 • құқыққа қатысты ақпаратты жеңіл, түсінікті тілде береді;
 • терминдердің мағынасын адам тілінде түсіндіреді;
 • аналогия мен салыстырмаларды көрсетеді;
 • көрсеткіштер мен басқа да деректер береді;
 • визуализациясы молырақ;
 • фактілер мен оқиғалар хронологиясы бар. 

 

Редакцияның қағидалары:

 • Сараптама болуы міндетті: əр материал тиісті сала сарапшысының ұйғаруынан кейін шығуға тиіс;
 • Редакция ашықтығы: жарияланғаннан кейін материалдарға өзгеріс енгізілетін болса, олардың «өзгеріс енгізілді» деген белгісі болады. Ал материал өшірілсе, редакция себебін оқырмандарға жария етеді;
 • Алдын ала пішіп-кеспеу: masa.media материалдарды дайындағанда адам құқықтары мен ашықтыққа сүйенеді;
 • Толеранттық: masa.media үшін барлық адам тең және біз алалаудың кез келген түріне қарсы шығамыз;
 • Алдын ала қамдану пен бей-жай қарамау: редакция қоғаммен белсенді түрде араласып, оның жақсаруына үлес қосады;
 • Жасырын жарнама жоқ: барлық жарнама арнайы таңбамен белгіленеді;
 • Тəуелсіздік: компания ешқандай ірі қаржы, өндіріс топтарына тиесілі емес. Мемлекеттен тапсырыс алмайды, саяси партияларға жақтас емес, болмайды да;
 • Мүдделердің қарама-қайшы келуі: егер автор мүдделері оның коммерциялық қызметіне, жеке өмірі немесе отбасындағы жағдайына, партияның өкілі болуына байланысты бір-біріне қайшы келсе, бұл факт материалда көрсетіледі.
 • Кінəсіздік презумпциясы: редакция əркімді сот оны кінəлі деп таппайынша кінəсіз деп есептейді.
Бөлісу

Уведомление