Редакция

Бізге пошта арқылы байланысқан ыңғайлы. Сондықтан бізге хат жазыңыз. Егер оны маңызды деп тапсақ, сізге екі-үш күнде жауап береміз. Егер мəселеңізді пошта арқылы шешуге келмесе, редакцияға қоңырау шалсаңыз болады.

 

freedom@masa.media

+7 (701) 736–13–09

+7 (708) 999–19–08 

 


masa.media

Редактор 

ВИКТОРИЯ РУСАКОВА

editorr@masa.media

 

Редактор 

АРАЙ ЖАУПЕРОВА

editorq@masa.media

 

Дизайнер 

ЛЕЙЛА ТАПАЛОВА

 

Негізін қалаушы

АЙСАНА АШИМ

aisana@masa.media

 

Негізін қалаушы

ƏСЕМ ЖАПИШЕВА

asem@masa.media

 

Егер сайтқа қатысты сұрағыңыз, ұсыныс не пікіріңіз болса, info@masa.media-ға жазуыңызды өтінеміз.

Бөлісу

Уведомление